FirkantskogenOmpaniet består av dansekunstnerne Maaike Croles Fitjar, Hanne Frostad Håkonsen og Ida Frømyr Borgen.

Dansekollektivet ble etablert etter endt studie ved Skolen for Samtidsdans i 2014. De tre utøverne har

erfaring med dansekunst for barn og unge bl.a. gjennom danseverkstedet KROM-kropp i rom (regi av Rom for

Dans, turné med Den kulturelle skolesekken), Firkantskogen for barn fra 6 mnd. til 3 år (Ompaniet) og

danseforestillingen Babytriller for barn fra 0-3 år (Teater Innlandet, Karstein Solli).

 

Foto: Gøril Borgen Eide