Samtale med Ompaniet

I forbindelse med urpremieren på Firkantskogen i august 2015, har Rom for Dans snakket med Ompaniet om det å lage dansekunst for de aller minste.

”For hva vil det si å være interaktiv og deltagende? Må barna gjøre ting selv eller kan de delta på andre måter? Og hvor kommer behovet for interaksjon fra?” spør Hanne. Hun utdyper: ”At vi sier at barna skal være med å delta på en viss måte i et rom som vi har skapt, at vi legger det ansvaret over på barna, det er like styrt som at vi sier; sett dere her så skal vi vise dere noe.”

Her kan du lese hele samtalen.